photo_7

Osiemnastowieczny wariantowy projekt pawilonu studni przy dziedzińcu wstępnym Pałacu Branickich w Białymstoku [wg: ks. J. Nieciecki, Kilka uwag do rekonstrukcji przeddziedzińca rezydencji Branickich w Białymstoku, „Biuletyn konserwatorski Województwa Podlaskiego”  13(2007), il. 3]

Zatrzymaj pokaz slajdówRozpocznij pokaz slajdówOdświeżZamknij okno