Spis treści
Generalne założenia do koncepcji rewaloryzacji dla całości Ogrodu Branickich
Dekoracja rzeźbiarska ogrodu
Zaplecze ogrodnicze, oranżeria
Zamówienie materiału roślinnego z wyprzedzeniem
Nawierzchnie
Oświetlenie
Wszystkie strony
Oświetlenie

W ogrodach barokowych oświetlenie wprowadzano okazjonalnie, najczęściej w związku z uroczystościami dworskimi, które się tu odbywały. Dlatego też obecnie oświetlenie Ogrodu Branickich powinno być minimalizowane, aby uniknąć efektu "Disneylandu".

Wychodząc jednak naprzeciw współczesnym użytkownikom tego miejsca jak i mając na uwadze bezpieczeństwo znajdujących się tu rzeźb i budowli proponuje się iluminację wszystkich pawilonów ogrodowych: Włoskiego, Toskańskiego, ścianki parawanowej, Chińskiego, Pod Orłem.

Oprawy oświetleniowe powinny być ukryte w nawierzchni lub zieleni. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o typie oprawy oświetleniowej powinna być ona zaprezentowana w Ogrodzie Branickich i zatwierdzona przez przedstawicieli Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i KOBIDZ.