Spis treści
Generalne założenia do koncepcji rewaloryzacji dla całości Ogrodu Branickich
Dekoracja rzeźbiarska ogrodu
Zaplecze ogrodnicze, oranżeria
Zamówienie materiału roślinnego z wyprzedzeniem
Nawierzchnie
Oświetlenie
Wszystkie strony

Zaplecze ogrodnicze, oranżeria

Trudno sobie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie Ogrodu Branickich w Białymstoku bez minimalnego zaplecza ogrodniczego. Zapleczem takim dysponuje praktycznie każdy ważniejszy park historyczny (Wilanów, Łazienki, Kozłówka, Łańcut, Oliwa). Zaplecze to powinno zawierać budynek magazynowy do przechowywania podstawowych materiałów i sprzętu służącego konserwacji ogrodu, garaż dla ciągnika oraz podwórze gospodarcze. Natomiast poza centrum miasta mogło by się znajdować miejsce gdzie będzie produkowany materiał roślinny do nasadzeń w ogrodzie (zwłaszcza do sezonowego kwiatowego obsadzania bordiur parterów).

Przyjęcie założenia powrotu w Ogrodzie Branickich do kolekcji roślin oranżeriowych wiąże się z koniecznością budowy oranżerii. Dobrym miejscem na lokalizację niewielkiego zaplecza ogrodniczego powiązanego z oranżerią wydaje się teren sąsiadujący a dawnym ogrodem przy Pawilonie Chińskim (po stronie parku "Planty"). Budynek oranżerii mógłby jednocześnie być miejscem ekspozycji oryginałów rzeźb barokowych. Oranżeria powinna być budynkiem w miarę niskim, aby zbytnio nie górował ponad ogrodzeniem ogrodu Przy Pawilonie Chińskim. Z oranżerią mogła by być, wzorem rozwiązań w europejskich ogrodach barokowych powiązana kawiarenka. Oranżeria byłaby dostępna dla zwiedzających. Całość kompleksu gospodarczo - oranżeriowego powinien otrzymać formę architektoniczną nawiązującą do osiemnastowiecznej zabudowy folwarcznej.