Spis treści
Generalne założenia do koncepcji rewaloryzacji dla całości Ogrodu Branickich
Dekoracja rzeźbiarska ogrodu
Zaplecze ogrodnicze, oranżeria
Zamówienie materiału roślinnego z wyprzedzeniem
Nawierzchnie
Oświetlenie
Wszystkie strony

Dekoracja rzeźbiarska ogrodu

Zespół osiemnastowiecznych rzeźb barokowych, jaki zachował się w Ogrodzie Branickich w Białymstoku jest bardzo cenny i unikalny w skali kraju. Dlatego też osiemnastowieczne oryginały powinny zostać poddane pieczołowitej konserwacji, a docelowo należy je zastąpić wiernymi kopiami, wykonanymi w technologii "sztucznego kamienia". Takie podejście do oryginałów rzeźb ogrodowych występuje w wielu ogrodach zachodnioeuropejskich. Oryginały rzeźb po konserwacji powinny być eksponowane w pomieszczeniu zamkniętym.

W opracowanej koncepcji rewaloryzacji Ogrodu Branickich założono również wykonanie wielu dodatkowych kopii rzeźb: np. rzeźb satyrów, które w XVIII w. podkreślały wejścia do boskietów (zachowała się tylko jedna taka rzeźba) czy też dekoracji rzeźbiarskiej fontann, balustrady (na zasadzie kopii rzeźb z ogrodów analogicznych - wiele z rzeźb białostockich było np. inspirowanych wersalskimi pierwowzorami).